Usługi rachunkowe

Nasze biuro rachunkowe świadczy kompleksowe usługi księgowe, dla firm i osób prywatnych.

Naszym celem jest zaspakajanie potrzeb klientów w zakresie rozliczeń podatkowych i księgowych. Jeżeli szukasz rzetelnej księgowej, chcesz zredukować koszty i zaoszczędzić czas, masz dość papierkowej roboty, to trafiłeś pod właściwy adres.

Dla nas najważniejsza jest wygoda Klienta, satysfakcjonująca cena, rzetelność i najwyższa jakość świadczonych przez nas usług. Staramy się, by rachunkowość oraz sprawy kadrowo-płacowe nie stanowiły więcej dla klienta problemu.

Zakres prowadzonych usług księgowych

 • Księgi handlowe
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Karta podatkowa

Z naszymi klientami zawieramy umowy o cykliczną obsługą lub jednorazowe zlecenia. Po podpisaniu umowy przejmujemy w uzgodnionym zakresie obowiązki księgowe, dzięki czemu nasi Klienci koncentrują się na przedmiocie swojej działalności i ograniczają swoje czynności księgowe do rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych i przekazywania nam w uzgodnionym terminie dokumentów. Dokumenty możemy odbierać z siedziby klienta lub czekać na dostarczenie ich do biura, w zależności od zawartej umowy.

Nasze usługi mogą być świadczone w siedzibie Klienta. Zaletą tej usługi jest pozostawanie dokumentów w siedzibie firmy oraz bezpośredni kontakt z osobą wykonującą czynności księgowe.

Firma ProFuturi świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej firm. 

Nasza firma prowadzi działalność związaną z obsługą kadrowo – płacową małych i średnich firm. W ramach pakietu związanego z obsługą kadrową proponujemy usługi związane z obowiązkami pracodawcy wynikającymi z zatrudniania pracowników, a więc przede wszystkim sporządzanie umów o pracę, prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z wymogami prawa pracy, sporządzanie świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem, sprawozdawczości dla GUS, a także  sporządzanie analiz kadrowo-płacowych pomocnych ów bieżącym zarządzaniu Państwa firmą.

W ramach obsługi płacowej oferujemy czynności związane z naliczaniem wynagrodzeń oraz pełną reprezentację przed ZUS włącznie z rozliczaniem pracowników w zakresie ubezpieczeń społecznych, a więc w szczególności sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, ustalanie praw do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wysokości tych świadczeń.

W zakresie naszych usług znajduje się również bieżące doradztwo i rozwiązywanie aktualnych problemów związanych z pracą, bezpieczeństwem i higieną pracy i ubezpieczeniami społecznymi .

Zakres usług

 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników

 • Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych

 • Rozliczenia z ZUS i US

 • Sporządzanie umów o pracę, umów cywilno-prawnych, zaświadczeń związanych z zatrudnieniem, świadectw pracy, itp.

 • Prowadzenie akt osobowych pracowników

 • Prowadzenie dokumentacji urlopowej

 • Analizy dotyczące struktury zatrudnienia i wynagrodzeń

 • Reprezentacja przed ZUS i US

Kadry i płace

Doradztwo i zarządzanie

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa i zarządzania firmami dla osób fizycznych i prawnych

 • doradztwo w kluczowych decyzjach organizacyjnych, personalnych i marketingowych
 • planowanie strategii i długoterminowej działalności organizacji
 • doradztwo w zakresie stosunków międzyludzkich, komunikacji, planowania strategii i długoterminowej działalności organizacji
 • weryfikacja strategii marketingowych planowanych działań rozwojowych, budowania struktur, relacji oraz zwiększania efektywności organizacji
 • bieżąca analiza finansów, kontroli kosztów, przychodów, zysków i innych zagadnień finansowych
 • planowanie procedur dotyczących kontroli budżetu, przepływu informacji, poufności danych oraz efektywności zasobów infrastruktury teleinformatycznej